Åren går

Under en lång följd av år, jag tror der var minst 15 år, var jag med i lärarkollegiet på preparandkursen för blivande utställningsdomare.

Här är en bild från 2010 med oss lärare i bakre ledet och våra elever och SKK personal. Flera av eleverna är idag flitigt anlitade domare.

Skaldjur?

Räknas ägg till skaldjur? De här har verkligen vackra skal. Jag fick dem av en bekant. Det är poppis med höns. Tre av mina vänner har skaffat höns sista året.
Detta är definitivt skaldjur och de är väldigt goda.