Åren går

Under en lång följd av år, jag tror der var minst 15 år, var jag med i lärarkollegiet på preparandkursen för blivande utställningsdomare.

Här är en bild från 2010 med oss lärare i bakre ledet och våra elever och SKK personal. Flera av eleverna är idag flitigt anlitade domare.