Tema blått

Min orkidé blommar om i det blå rummet, vilken tur.
Blåsvarta åskmoln tornar upp sig, en vanlig syn på sista tiden.
En mer än ett år gammal bild, en kerry blue terrier fick blå rosett för andra platsen i gruppen på Världsutställningen.

 

Orkide_blRegntunga_skyar_edKerry_hero-ww

Myggpl?ga

De s.k. stickmyggen eller översvämningsmyggen har blivit en plåga för befolkningen på många orter kring södra Dalälven. Campingägare och andra näringsidkare gör miljonförluster då ingen vill besöka dessa orter. Lokalbefolkningen får hålla sig inomhus på sina håll. Det har uppmärksammats i media och efter mycket tafflig hantering hos myndigheter har man givit dispens för besprutning. Men det tar tid innan det ger full effekt.
Helikoptern är en välkommen siluett i skyn. På långt håll ser faktiskt helikoptern mitt i bilden nästan ut som en  stor mygga.

 

Myggbesprutning_edMyggbekmpning_ed