V?ryra

Snöyra vaknade vi till idag. Kanske det var lite för tidigt att ställa ut trädgårdsmöbler och börja sätta fröer igår. Men snöskyffel och kvast finns kvar lätta att nå, för det kan ju komma mer snö under april också.

SntrdenSntrdgrdSn_trappan

allting ?r relativt

Sala_tidningen_001

 

I vår lokaltidning oroar sig en ivrig journalist för trafikkaos i Harbo. För den som känner till Harbo, ett samhälle med 721 invånare, kan detta te sig som en obefogad farhåga. Genom Harbo går nämligen endast en någorlunda stor landsväg, väg 272. Så finns det en ICA affär och några sidogator samt utanför det lilla samhället två anslutande mindre landsvägar. Att det ska kunna uppstå trafikkaos där förefaller tämligen osannolikt.
Det som ska ske är att två busshållplatser ska dras in .Säkert en olägenhet för några passagerare, men jag brukar åka den bussen ibland och det är då oftast 1 – 10 passagerare på den sträckan.

Oro i posterouskretsar

Tupp_ett_ben

 

Idag uttrycker många med mig  sin oro över att den trivsamma posterous-bloggen köpts upp av Twitter.

Exakt vad det innebär vet väl ingen men många har redan uttryckt sina farhågor att posterous ska upphöra eller förändras så att de inte vill vara kvar längre.

Jag känner ingen större lust att tillhöra den mycket mer kommersiella Twittergruppen. Jag har en annan blogg på bloggplatsen.se att falla tillbaka på i värsta fall. Men det skulle vara tråkigt att inte ha kvar sin posterousblogg som varit så lätttillgänglig och upplevts som en internationell blogg med lite klass.

Detta meddelande har man skickat ut idag.Acquisition FAQ

What happens to my Space? Will Posterous eventually shut down?
You can use your Space(s) exactly as you have in the past. We’ll give you ample notice before any changes or disruptions to the service and we’ll provide specific instructions for exporting your content to another service.
Can I still post to my Space?
Yes, you can continue to post via email the Web or our iPhone or Android apps. We’ll give you ample notice before any changes or disruptions to the service.
How can I backup or export the content of my Space(s)?
We’ll share instructions on how you can backup the content of your Space soon.
What happens to my content if I don’t do anything to my Posterous account?
We’ll give you ample notice before any changes to the service and we’ll share clear instructions about how to move your content to other services. In the meantime, your Spaces will remain up and running without disruption.
I bought a custom domain from Posterous – what happens to it?
Our domain partner, eNom, will take over domain management. Over the next several days, you will receive an email with instructions for accessing your new domain account.
I am redirecting my domain/subdomain to Posterous – what do I need to do?
Your domain or subdomain will continue to point to your Posterous Space. You do not need to change anything.
Can I export my Space’s to WordPress, Tumblr, Blogger, or another service?
Over the coming weeks we’ll provide you with specific instructions for exporting your content to other services.