N?ra sl?kt

P1050617

På vår senaste domarträff studerade vi de närbesläktade raserna Cavalier King Charles spaniel och King Charles spaniel som är lika i vissa avseenden men ändå så olika.

P1050620
P1050619

Vi tittade också på Cavalierer av olika färg, olika ålder och olika kön. Lärorikt och intressant att se dessa trevliga hundar.

Upp?t v?ggarna

P1050616
P1050615

På hotellet där jag var på konferens i helgen hade man en fantastiskt stor samling gamla kaffekvarnar och annat kaffetillbehör i sin kaféavdelning. Jag kunde bara fotografera några få kvarnar utan att störa andra gäster i kaffepausen.