Mysteriet löst

Två gånger med ett par månaders mellanrum har jag fått stopp i avloppsröret utanför huset.

Första gången tillkallade jag en bil för högtrycksspolning.
När problemet upprepades fick de komma tillbaka och filma röret.
Till vår förvåning fann man en stor sten som någon på okynne släppt ner i röret.
Nu måste jag hitta något att täcka röret med så att det inte kan upprepas. Det här blir en dyr historia. Så onödigt. Jag misstänker en som kan ha gjort det, men jag kan naturligtvis inte bevisa något.